Driftstatus

2017-12-12

Bugfix: Ändrad post kan nu sparas med färre än 3 operationskoder. Endast operationskod 1 är obligatorisk.