Välkommen!

Bukväggsbråck definieras som hål i bukväggen varigenom bukhålans organ kan pressas ut. De indelas i primära bråck och ärrbråck. Primära bråck är vanligast. Ärrbråck uppkommer efter tidigare kirurgi när ärret brister, vilket medför stora besvär för patienten och dyra konsekvenser för samhället. Av alla bukoperationer resulterar 5‑18% i ett efterföljande ärrbråck. Cirka 3 700 patienter per år opereras för bukväggsbråck i slutenvården, vilket konsumerar cirka 11 200 vårddygn. Om man räknar in dagkirurgi är antalet cirka 6 300 patienter.

NYTT

European Hernia Society (EHS) håller kongress 13-16 oktober 2021 i Köpenhamn-Malmö

2021014 Registerformulär 2021 finns tillgänglig

20201023 Årsrapport för 2019 tillgänglig

20191207 DRIFTSSTOPP

Viktig information:
Fredagen 2019-12-13 kl 11.00-13.00 kommer 3C att vara ned stängda för underhållsarbete.
Alla inmatningar behöver vara avslutade innan kl 11.00 för att inte riskera att förlora viktig data.

20190915 Årsrapport för 2018 tillgänglig

20190401 Registerformulär 2019 finns tillgänglig (även från förstasidan!)

20190110 Registerformulär 2018