Välkommen!

Bukväggsbråck definieras som hål i bukväggen varigenom bukhålans organ kan pressas ut. De indelas i primära bråck och ärrbråck. Primära bråck är vanligast. Ärrbråck uppkommer efter tidigare kirurgi när ärret brister, vilket medför stora besvär för patienten och dyra konsekvenser för samhället. Av alla bukoperationer resulterar 5‑18% i ett efterföljande ärrbråck. Cirka 3 700 patienter per år opereras för bukväggsbråck i slutenvården, vilket konsumerar cirka 11 200 vårddygn. Om man räknar in dagkirurgi är antalet cirka 6 300 patienter.

Samordning med Svenskt Bråckregister och byte av databasplattform

Registret för Svenska Bukväggsbråck är under omorganisation och går ihop med Svenskt Bråckregister. Vi arbetar med att modernisera registerinnehållet och med byta databasplattform. I framtiden kommer vi att finnas tillsammans med Ljumskbråcksregistret på INCA. Vår plan är att kunna testa under våren 2022 och sedan börja med all nyregistrering i INCA. Uppföljningsdata registreras i 3C som sedan stängs dryga halvåret senare. All registrerad data kommer att flyttas över till den nya plattformen i nästa fas.

NYTT

20220111 Registerformulär för 2022 finns tillgängligt

20211001 Årsrapport för 2021 tillgänglig (uppdaterad 220111)

European Hernia Society (EHS) håller kongress 13-16 oktober 2021 i Köpenhamn-Malmö

2021014 Registerformulär 2021 finns tillgänglig

20201023 Årsrapport för 2019 tillgänglig

20191207 DRIFTSSTOPP

Fredagen 2019-12-13 kl 11.00-13.00 kommer 3C att vara ned stängda för underhållsarbete.
Alla inmatningar behöver vara avslutade innan kl 11.00 för att inte riskera att förlora viktig data.

20190915 Årsrapport för 2018 tillgänglig

20190401 Registerformulär 2019 finns tillgänglig (även från förstasidan!)

20190110 Registerformulär 2018